top of page

Ziyaretçi Profili

 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri ve Ziraat İşletmecileri

 • Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Zooteknistler

 • Kalite Kontrol ve Laboratuvar Görevlileri

 • Eğitim Kurumları Yönetici ve Görevlileri

 • Hayvancılık Ekipman Üreticileri ve Distribütörleri

 • Gıda İşleme ve Ürün Sanayi Yöneticileri

 • Süt ve Besi İşletmeleri Yöneticileri

 • Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar

 • Broiler Üretim Görevlileri

 • Proje ve İnşaat Danışmanları

 • Market, Restoran,Otel ve Catering Firmaları Yöneticileri

 • Gıda Toptancıları - Dağıtım ve Pazarlamacıları

 • Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri

 • Firmaların Ar-Ge Bölümü, Satış ve Pazarlama Yöneticileri

 • Konsoloslukların Ekonomi ve Ticaret Ateşeleri

 • Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri

 • Banka ve Sigorta Yöneticileri

 • Hayvancılık Sektörü Girişimcileri

 • Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları

 • Basın ve Medya  Mensupları

 • Patent,  Marka, Yönetim, Denetim  ve Sertifika Uzmanları

  SÜT, ET VE TEKNOLOJİLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ ZİYARETÇİ PROFİLİ 


 • Önder Çiftçiler

 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri ve Ziraat İşletmeleri

 • Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Zooteknisler

 • Hayvancılık Sektörü Girişimcileri

 • Besi İşletmeleri Yöneticileri

 • Süt İşletmeleri Yöneticileri

 • Kesimhaneler

 • Mezbahalar

 • Ticaret Borsaları

 • Belediyeler

 • Gıda işleme ve Ürün Sanayi Yöneticileri

 • Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar

 • Kalite Kontrol ve Laboratuvar Görevlileri

 • Eğitim Kurumları Yönetici Ve Görevlileri

 • Market, Restoran, Otel ve Catering Firmaları Yöneticileri

 • Gıda Toptancıları-Dağıtım Ve Pazarlamacıları

 • Üniversite Öğretim Görevlileri Ve Öğrencileri

 • Firmaların Ar-Ge bölümü, Satış Ve Pazarlama Yöneticileri

 • Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri

 • Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları

bottom of page