Katılımcı Profili

AGROEXPO ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI ÜRÜN GRUPLARI

 • Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik

 • Gübre Sektörü

 • Zirai İlaçlar

 • Seracılık ve Seracılık Ekipmanları

 • Sulama Alet, Makina ve Sistemleri

 • Organik Tarım Sektörü

 • Tarımsal Kimya Ürünleri

 • Organik Tarım Sektörü

 • Tarımsal Kimya Ürünleri

 • Meteorolojik Ölçüm Sistemleri

 • Toprak Ölçüm Sistemleri

 • Tarımsal Laboratuvar Cihazları

 • Ambalaj Sektörü

 • Süs Bitkileri

 • Meyve - Sebze Üreticileri ve Satıcıları

 • Özel Topraklar

 • Hayvancılık ile İlgili Tarım Alet ve Makinaları

 • Hayvancılık Aletleri Yan Sanayi

 • Hayvancılık Ekipmanları

 • Hayvan Çiftlikleri Kurma Firmaları

 • Sağım ve Soğutma Teknolojisi

 • Otomatik Süt Sağım Sistemleri

 • Sağım Odaları

 • Süt Tankları ve Soğutma Üniteleri

 • Hayvan Barınakları Planlama ve Ekipmanları

 • Üreme Teknolojileri, Soy Kütüğü Sistemi

 • Embriyo, Sperma Ticareti ve Pazarlaması

 • Veterinerlik İlaçları

 • Hayvan Sağlığı ve Hijyen

 • Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı

 • Laboratuvar ve Veteriner Cihazları

 • Temizlik ve Dezenfeksiyon Sistemleri

 • Katı ve Sıvı Gübre İşleme, Depolama, Dağıtma ve Arıtma Sistemleri, Suluklar

 • Hayvan Nakil Araçları ve Nakil Servisleri

 • Damızlık Hayvan Ticareti

 • Yem Sektörü

 • Yem Bitkileri Ziraati

 • Yem Hazırlama ve Kırma Makineleri

 • Yem Depolama -Silolar-Silaj örtüleri

 • Yem Fabrikası Kurulum Sistemleri

 • Yem Taşıma Römorkları

 • Hammadde Üretimi ve Yem Depolama

 • Canlı Hayvan Teşhiri

 • Küçük ve Büyükbaş Canlı Hayvanlar

 • Kanatlı Sektörü

 • Et ve Süt sığır, Koyun ve Keçi Irkları, Arıcılık Islah ve Yetiştirme Programları

 • Arıcılık ve Arı Malzemeleri

 • Tarım Alet ve Makineleri

 • Bahçe Ekipmanları

 • Zirai İlaçlama Makineleri

 • Tarım Makinaları Yan Sanayi

 • Traktörler, Biçerdöverler, Römorklar

 • Tarım ve Hayvancılık ile İlgili Tüm Resmi ve Özel Kurum, Kuruluşlar

 • Tarım ve Hayvancılık ile İlgili Tüm Oda, Dernek, Kooperatif ve Birlikler

 • Bankacılık

 • Sektörel Yayınlar